V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS.


Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar.

Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš.


Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad.


Stalno razsodišče so: Manja Herceg, Teja Mulec in Dejan Steiner.


Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Sveta Zveze ŠKIS je Bine Šteger.

Vsem novoizvoljenim želimo veliko uspehov v njihovem mandatnem obdobju!