Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 5. 3. 2021 ob 19:00 na platformi ZOOM

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Lukaa.skof@gmail.com

Categories:

Tags:

Comments are closed