Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 24.1.2021 ob 19:00. Zaradi trenutne situacije bo seja potekala preko interneta in sicer aplikacije Zoom

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda

6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

7. Predstavitev kandidatov

8. Volitve v organe KURS

9. Ugotavljanje izida volitev

10. Razno

Lep pozdrav,

Barbara Šnopl,
Predsednica

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicateljica občnega zbora Barbara Šnopl na telefonski številki 040340633 ali mailu barbara.snopl@gmail.com

Categories:

Tags:

Comments are closed