Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 28. 6. 2020 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda

6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

7. Predstavitev kandidatov

8. Volitve v organe KURS

9. Ugotavljanje izida volitev

10. Razno

Lep pozdrav,

Jan Kozar
Predsednik Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Jan Kozar na telefonski številki 031222956 ali mailu jan.kozar@kurs.si

Categories:

Tags:

Comments are closed