Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 17. 11. 201 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
4. Spremembe Statuta
5. Poročilo predsednika od delu v letu 2018/2019
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe KURS in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 895 917 ali mailu tim.senveter@kurs.si

Obrazec za kandidaturo

Predlog spremembe Statuta

Categories:

Tags:

Comments are closed