Sklic rednega občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 29. 11. 2015 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

 

Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overevitelj)
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Poročilo predsednika od delu v letu 2014/2015
5. Predstavitev kandidatov
6. Volitve v organe kluba
7. Ugotavljanje izida volitev
8. Razno

 

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Žan Krajnc na telefonski številki 040-133-696 ali mailu zan@kurs.si

 

Dokumentacija:

Dokumentacija