Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše.

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti.
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
3. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe in svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.
4. Predstavitev kandidatov.
5. Volitve v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.
5. Volitve svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS.
6. Ugotavljanje izida volitev.
7. Razno.

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Luka Škof na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Luka.skof@kurs.si