Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše. Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti.2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.3. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe […]

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS Read More »

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše. Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS Read More »

Javna Objava Kandidatur Svetnikov Sveta ŠOLS In Svetnikov Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 22. februarja pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 19.2.2021). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna. KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS Bine Šteger, 1998 KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS Bine Šteger, 1998 Domen Verznarc,predsednik volilne komisije

Javna Objava Kandidatur Svetnikov Sveta ŠOLS In Svetnikov Sveta Zveze ŠKIS Read More »

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 5. 3. 2021 ob 19:00 na platformi ZOOM Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti2. Potrditev predlaganega dnevnega reda3. Sprememba pravilnika o honorarjih6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS Read More »

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 5.3.2021 ob 19:00 na platformi ZOOM Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS Read More »