Upravni odbor

Tine Puklavec

Podpredsednik

Domen Verznarc

Blagajnik

Matej Višič

Odnosi z javnostjo

Zala Škof

Tajnica

Nikita Lenarčič

Članica upravnega odbora

Matic Embreuš

Član upravnega odbora

Črt Krebs

Svetnik

Nadzorni odbor

Predsednica: Katja Kočevar

Članica: Eva Urleb

Članica: Karin Brunčko

Stalno razodišče

Predsednica: Tia Ciganović

Član: Sergej Mihelič

Član: Nejc Firbas