Vrednote

Klub KURS sestavljamo študenti, ki nas med drugim družijo tudi iste vrednote. Pomembno nam je, da smo pripadni klubu v katerem delujemo in ravno to je tisto, kar nam omogoča, da dobro sodelujemo kot ekipa. Z vsakim novim projektom smo korak bližje mladinskemu povezovanju in s tem tudi mi pridobivamo dragocene izkušnje. Naša glavna vrednota pa je, da z delovanjem v študentskem klubu skrbimo za javno in tudi za osebno rast. 

vizija

Klub KURS se želi v prihodnosti uveljaviti kot študentska organizacija, katere temeljna naloga je omogočiti boljše študentsko življenje. Naš cilj je, da bomo v prihodnosti ohranili dosedanje projekte iz področij kulture, športa, sociale ter izobraževanja in jih tudi nadgradili. Študentom, dijakom in ostalim mladim bomo ponudili možnost kvalitetnega druženja, kjer bodo lahko zabavali, kaj novega naučili, izmenjavali svoje ideje in jih tudi uresničevali.

Poslanstvo

Klub študentov Ruše, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese študentov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega življenja. Delujemo na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa. Preko kvalitetnih dogodkov za mlade bomo vzpodbujali mladinsko povezovanje in pripadnost klubu. S tem bomo krepili javno podobo kluba in postali ena izmed vodilnih organizacij za mlade v regiji.