Javna objava kandidatur svetnikov Sveta ŠOLS In svetnikov Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 6. novembra pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 3.11.2019). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS

  1. Bine Šteger, 1998

KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS

  1. Bine Šteger, 1998

Izidor Škrbot,
predsednik volilne komisije