Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše. Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti.2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.3. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe …

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS Read More »