Go to Top

Sklic rednega občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 04. 11. 2018 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red: 

 

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
4. Sprememba pravilnika o varstvu osebnih podatkov
5. Poročilo predsednika od delu v letu 2017/2018

6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe KURS in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

 

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Jure Škof na telefonski številki 031-852-081 ali mailu jure.skof@kurs.si

Obrazec za kandidaturo