Go to Top

Novice

Izid volitev

V nedeljo, 04. 11. 2018, je potekal občni zbor Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca. Izvoljeno je bilo novo predsedstvo, in sicer je novi predsednik Tim Šenveter. Ostali člani upravnega odbora so Jan Kozar, Alen Rodošek, Barbara Šnopl, Aljoša Sternad, Dejan Steiner in Žan Črešnar.

Nadzorni odbor sestavljajo Jure Škof, Žiga Pečnik in Mitja Marin. V stalnem razsodišču so Lana Hojs, Manja Herceg in Rok Knuplež.

Prav tako je bil izvoljen svetnik Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS Aljaž Šporin.

Čestitke in obilo uspeha novi ekipi!

Javna objava kandidatur svetnikov sveta ŠOLS In svetnikov Zveze ŠKIS

Volilna komisija je 24. oktobra pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 21.10.2018). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.

KANDIDATKA ZA SVETNIKA SVETA ŠOLS
1. Aljaž Šporin, 1994, 1. letnik Kemija II. stopnja, Univerza v Mariboru

KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKIS
1. Aljaž Šporin, 1994, 1. letnik Kemija II. stopnja, Univerza v Mariboru

Izidor Škrbot,
predsednik volilne komisije

Volitve svetnika ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 04.11.2018 ob 19:00 v Domu Kulture v Rušah (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS.

Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.
Kandidati za svetnike Sveta ŠOLS lahko vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo na sedež Kluba KURS najkasneje do 21.11.2018 (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura se izpolni na priloženem obrazcu.

Za vse dodatne informacije je na voljo predsednik kluba Jure Škof na telefonski številki 031-852-081 ali mailu jure.skof@kurs.si.

Obrazec za kandidaturo

Jure Škof
Predsednik

Sklic rednega občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 04. 11. 2018 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red: 

 

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
4. Sprememba pravilnika o varstvu osebnih podatkov
5. Poročilo predsednika od delu v letu 2017/2018

6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe KURS in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

 

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Jure Škof na telefonski številki 031-852-081 ali mailu jure.skof@kurs.si

Obrazec za kandidaturo