Go to Top

Novice

V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS.


Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar.

Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš.


Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad.


Stalno razsodišče so: Manja Herceg, Teja Mulec in Dejan Steiner.


Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Sveta Zveze ŠKIS je Bine Šteger.

Vsem novoizvoljenim želimo veliko uspehov v njihovem mandatnem obdobju!

Sklic rednega Občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 17. 11. 201 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
4. Spremembe Statuta
5. Poročilo predsednika od delu v letu 2018/2019
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe KURS in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 895 917 ali mailu tim.senveter@kurs.si

Obrazec za kandidaturo

Predlog spremembe Statuta

Volitve svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 17.11.2019 ob 19:00 v Domu Kulture v Rušah (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS.

Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.
Kandidati za svetnike Sveta ŠOLS lahko vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo na sedež Kluba KURS najkasneje do 3.11.2019 (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura se izpolni na priloženem obrazcu.

Za vse dodatne informacije je na voljo predsednik kluba Jure Škof na telefonski številki 070 895 917 ali mailu tim.senveter@kurs.si.

Obrazec za kandidaturo