Go to Top

Novice

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 5. 3. 2021 ob 19:00 na platformi ZOOM

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Lukaa.skof@gmail.com

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 5.3.2021 ob 19:00 na platformi ZOOM

Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS.

Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.
Kandidati za svetnike Sveta ŠOLS lahko vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo na sedež Kluba KURS najkasneje do 19.2.2021 (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura se izpolni na priloženem obrazcu.

Za vse dodatne informacije je na voljo predsednik kluba Luka Škof na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Lukaa.skof@gmail.com