Go to Top

Novice

SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 28. 6. 2020 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda

6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca

7. Predstavitev kandidatov

8. Volitve v organe KURS

9. Ugotavljanje izida volitev

10. Razno

Lep pozdrav,

Jan Kozar
Predsednik Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Jan Kozar na telefonski številki 031222956 ali mailu jan.kozar@kurs.si

V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS.


Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar.

Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš.


Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad.


Stalno razsodišče so: Manja Herceg, Teja Mulec in Dejan Steiner.


Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Sveta Zveze ŠKIS je Bine Šteger.

Vsem novoizvoljenim želimo veliko uspehov v njihovem mandatnem obdobju!

Sklic rednega Občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 17. 11. 201 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše).

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Sprememba pravilnika o honorarjih
4. Spremembe Statuta
5. Poročilo predsednika od delu v letu 2018/2019
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca
7. Predstavitev kandidatov
8. Volitve v organe KURS in svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter svetnika za Svet Zveze ŠKIS
9. Ugotavljanje izida volitev
10. Razno

Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 895 917 ali mailu tim.senveter@kurs.si

Obrazec za kandidaturo

Predlog spremembe Statuta