Go to Top

Archives

SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 28. 6. 2020 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti 2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca 7. Predstavitev kandidatov 8. Volitve Read More

V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar. Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš. Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad. Stalno Read More

Sklic rednega Občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 17. 11. 201 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Predlagan dnevni red:  1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti2. Potrditev predlaganega dnevnega reda3. Sprememba pravilnika o honorarjih 4. Spremembe Statuta5. Poročilo predsednika od delu v letu 2018/2019 6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev Read More