Go to Top

Archives

V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar. Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš. Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad. Stalno Read More

Sklic rednega Občnega zbora kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 17. 11. 201 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Predlagan dnevni red:  1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti2. Potrditev predlaganega dnevnega reda3. Sprememba pravilnika o honorarjih 4. Spremembe Statuta5. Poročilo predsednika od delu v letu 2018/2019 6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev Read More

Volitve svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 17.11.2019 ob 19:00 v Domu Kulture v Rušah (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS. Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti Read More