Go to Top

Domov

SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 24.1.2021 ob 19:00. Zaradi trenutne situacije bo seja potekala preko interneta in sicer aplikacije Zoom Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti 2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca 7. Predstavitev kandidatov 8. Volitve v organe KURS 9. Ugotavljanje izida volitev 10. Razno Lep pozdrav, Barbara Šnopl,Predsednica Za vse dodatne informacije je na voljo sklicateljica občnega zbora Barbara Šnopl na telefonski številki 040340633 ali mailu barbara.snopl@gmail.com

Read More

SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA KLUBA KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 28. 6. 2020 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti 2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca 7. Predstavitev kandidatov 8. Volitve v organe KURS 9. Ugotavljanje izida volitev 10. Razno Lep pozdrav, Jan Kozar Predsednik Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Jan Kozar na telefonski številki 031222956 ali mailu jan.kozar@kurs.si

Read More

V Klubu KURS imamo novo vodstvo kluba!

Na rednem Občnem zboru Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca, ki je potekal 17.11.2019 v Domu kulture Ruše, so potekale tudi volitve v organe kluba KURS in svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. Izvoljen je bil novi predsednik kluba Jan Kozar.Upravni odbor sestavljajo: Mitja Marin, Alen Rodošek, Tine Masilo, Aljoša Sternad, Barbara Šnopl in Maša Markoš. Nadzorni odbor sestavljajo: Aljaž Šporin, Rok Pekušek in Sergej Sternad. Stalno razsodišče so: Manja Herceg, Teja Mulec in Dejan Steiner. Svetnik Sveta ŠOLS in svetnik Sveta Zveze ŠKIS je Bine Šteger. Vsem novoizvoljenim želimo veliko uspehov v njihovem mandatnem obdobju!

Read More