Go to Top

Domov

Volilna komisija je 22. novembra pregledala vse prispele kandidature za svetnika sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS (zadnji rok oddaje je bil 19.11.2021). Prispela je le ena kandidatura, ki je bila popolna in pravilna.KANDIDAT ZA SVETNIKA SVETA ŠOLSČrt Krebs, 2001 KANDIDAT ZA SVETNIKA ZVEZE ŠKISČrt Krebs, 2001 Domen Verznarc,predsednik volilne komisije

Read More

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše. Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti.2. Potrditev predlaganega dnevnega reda.3. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe in svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.4. Predstavitev kandidatov.5. Volitve v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca.5. Volitve svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS.6. Ugotavljanje izida volitev.7. Razno. Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Luka Škof na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Luka.skof@kurs.si

Read More

Volitve Svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 4. 12. 2021 ob 19:00 v dvorani CEZAM, Mariborska cesta 31, Ruše. Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS. Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.Kandidati za svetnike Sveta ŠOLS lahko vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo na sedež Kluba KURS najkasneje do 19. 11. 2021 (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura se izpolni na priloženem obrazcu. Za vse dodatne informacije je na voljo predsednik kluba Luka Škof na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Luka.skof@kurs.si Obrazec_za_kandidaturo_svetnika_Sveta_SOLS_ali_Svet_Zveze_SKISDownload

Read More