Go to Top

Domov

Vpis novih članov in podaljševanje članstev za študijsko leto 2017/2018

  Začelo se je novo študijsko leto in s tem tudi včlanjevanje in podaljševanje članstva v Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca. Član lahko postane vsak študent ali dijak, ki ima stalno prebivališče v UE Ruše. Kako se včlanim? Za včlanitev potrebuješ potrdilo o vpisu za tekoče študijsko oz. šolsko leto (2017/2018) in izpolniti moraš pristopno izjavo. Kje in kdaj se včlanim? Včlanjevanje v Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca bo potekalo ves oktober. Redna termina včlanjevanja bosta vsaka sreda in petek v oktobru med 18:00-20:00 v prostorih kluba (Falska cesta 24, bivša knjižnica Ruše). Včlaniti pa se bo dalo tudi v Selnici ob Dravi in sicer v ponedeljek 16.10. med 18:30-20:00 v mladinskih prostorih Arni. V Lovrencu na Pohorju pa bo včlanjevanje potekalo v petek 20.10. med 16:00-20:00 v Zlatem Škorpijonu. Kaj pridobim kot član? Vsak član prejme darilo

Read More

Sklic rednega Občnega zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 29. 10. 2017 ob 19:00 v Dom Kulture Ruše (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Predlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora 2. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overevitelj) 3. Ugotavljanje sklepčnosti 4. Sprememba pravilnika o honorarjih 5. Poročilo predsednika od delu v letu 2016/2017 6. Predstavitev kandidatov 7. Volitve v organe kluba 8. Ugotavljanje izida volitev 9. Razno Za vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Aljaž Šporin na telefonski številki 041-574-213 ali mailu aljaz.sporin@kurs.si

Read More

Volitve Svetnika ŠOLS In Svetnika Zveze ŠKIS

Klub Študentov Ruš, Selnice in Lovrenca razpisuje volitve za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Zveze ŠKIS. Volitve bodo potekale, 29.10.2017 ob 19:00 v Domu Kulture v Rušah (Falska cesta 24, 2342 Ruše). Pravico voliti in biti voljen za svetnika ŠOLS ima vsak študent s slovenskim državljanstvom, ki na dan glasovanja izkazuje status študenta za tekoče študijsko leto, in je hkrati član študentskega Kluba KURS. Svetnik Sveta ŠOLS ne sme biti član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka. Kandidati za svetnike Sveta ŠOLS lahko vložijo kandidaturo tako, da jo pošljejo na sedež Kluba KURS najkasneje do 23.10.2016 (priporočeno po pošti in s pripisom za volilno komisijo). Kandidatura se izpolni na priloženem obrazcu. Za vse dodatne informacije je na voljo predsednik kluba Aljaž Šporin na telefonski številki 041-574-213. Obrazec za kandidaturo Aljaž Šporin

Read More