Go to Top

Domov

Sklic Rednega Občnega Zbora Kluba KURS

Klub študentov Ruš, Selnice in Lovrenca sklicuje redni občni zbor kluba. Občni zbor bo potekal, 5. 3. 2021 ob 19:00 na platformi ZOOMPredlagan dnevni red: 1. Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, tajnik, zapisnikar, overitelj), ugotavljanje sklepčnosti2. Potrditev predlaganega dnevnega reda3. Sprememba pravilnika o honorarjih6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca7. Predstavitev kandidatov8. Volitve svetnika Sveta ŠOLS In Svetnika Sveta Zveze ŠKIS9. Ugotavljanje izida volitev10. RaznoZa vse dodatne informacije je na voljo sklicatelj občnega zbora Tim Šenveter na telefonski številki 070 754 378 ali mailu Lukaa.skof@gmail.com

Read More